Ремонтиране на покрив

Хидроизолация, Строителство - 20% отстъпка - GSM: 0877 556 944 - Николай Малинов

Условия за ползване

Условия за ползване на REMONTIRANE-POKRIVI.COM

  1. Условия

Щом установите достъп до https://remontirane-pokrivi.com , то това означава, че сте съгласни да изпълнявате нашите условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. В случай,че не сте съгласни да изпълните и спазвате посочените условия, разпоредби и закони, изрично Ви се забранява посещение и използване на нашия уебсайт. Всички материали в този сайт са защитени от приложимото право за авторско право и търговски марки.

  1. Използвайте лиценза

Разрешаваме Ви само временно да направите едно копие от материалите ( информация или софтуер) на уебсайта https://remontirane-pokrivi.com за лично , но некомерсиално разглеждане. Това не се счита за прехвърляне на собственост, а само даване на разрешение / лиценз/ и съгласно този лиценз Вие не можете: да правите промяна или копия на материалите; да използвате материалите за никакви търговски цели или за каквото и да било публично изложение (търговско или некомерсиално ); да декомпилирате или променяте какъвто и да е софтуер, съдържащ се в уебсайта на https://remontirane-pokrivi.com да премахвате обозначения за авторски права или каквито и да са други права за собственост на материалите; да извиршвате прехвърляне на материалите на други лица или „огледално“ на друг сървър. Ако нарушите тези забрани , лицензът веднага се прекратява и това може да стане по всяко време. След като лицензът бъде прекратен от нас , се задължавате да унощожите всички материали , които сте изтеглили на електронен или хартиен носител.

  1. Отказ от отговорност

Държим да отбележим, че материалите на уебсайта https://remontirane-pokrivi.com предоставяме само и единствено на база и в смисъл „както е“. REMONTIRANE-POKRIVI.COMне дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се.

REMONTIRANE-POKRIVI.COM не дава гаранция за резултата от използването на материалите на сайта си и на другите сайтове, свързани с него.Не гарантира точността и надежността им.

  1. Ограничения

/В никакъв случай REMONTIRANE-POKRIVI.COM или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да е щети (включително, без ограничение, обезщетения за загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на https://remontirane-pokrivi.com Сайтът на https://remontirane-pokrivi.com, дори ако REMONTIRANE-POKRIVI.COM или упълномощен представител на REMONTIRANE-POKRIVI.COM е уведомен устно или писмено за възможността за такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас. /

Условия за ползване са валидна от 2024-06-28